İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Zar oyunları haram mıdır?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Peygamber (aleyhissalatu vesselam) zar ile ilgili şöyle buyurmuştur: Tavla oynayan, elini domuzun etine ve kanına batırmış gibidir (Müslim, Rüya, 10, No: 2260). Yine bir başka hadiste Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) 'zar ile oynayanlar Allah’a ve Rasûlü’ne isyan etmiş sayılır' (Ebu Dâvud, Edeb, 63, No: 4938) diye buyurmuştur. Fakihler, hadisten çıkardıkları hükme binaen tahmine dayalı oyunların haram olduğunu söylemiştir. Aralarında Şafiîlerin de yer aldığı çoğunluk, kumar maksadıyla oynanmazsa dahi zar oyunlarının haram olduğu görüşünü benimsemiştir. Hanefiler ise tahrimen mekruh olduğunu söyler (Heytemî, Tuhfetü’l-Muhtâc, X, 406; Nevevî, Şerhu Müslim, XV, 20; Mevsûatü’l-Fikhiyyetü’l-Kuveytiyye, XXXX, 224-225)." (İLKHA)

Kaynak: ilkha