YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerini yürüten Kurul, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı.

Bu yılın aralık ayı itibarıyla verilen kararlardan 4 bin 169'u denklik, 4 bin 569'u Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SBYS), 740'ı ret, 1591'i iade ile sonuçlandı.

Denklik belgelerinden 2 bin 679'u Türk vatandaşı, 278'i İran, 226'sı Azerbaycan, 218'i Suriye ve 768'i diğer uyruklu kişiler için düzenlendi.

En fazla denklik belgesinin verildiği alanlar 442 ile tıp doktorluğu oldu. Bunu 223 denklikle hukuk, 193 denklikle mimarlık, 158 denklikle diş hekimliği ve 123 denklikle psikoloji izledi.

YÖK bu yıl başta hukuk ve klinik psikoloji olmak üzere sırasıyla mimarlık ve psikoloji alanlarında toplam 740 başvuruyu reddetti. En çok ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımında Makedonya 176 ile ilk sırada yer aldı. YÖK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 162, Azerbaycan'ın 57, Ukrayna'nın 53 ve diğer ülkelerin 292 başvurusunu reddetti.

Açıklamada, ret ve iade gerekçelerine ilişkin şunlar belirtildi:

"Gelen denklik talepleri, akademik derece olmadığı, örgün eğitim olmayıp açık öğretim olduğu, eğitim süresince yurt dışında kalış süresi yetersiz olduğu, eğitim düzeyi yetersiz olduğu, uzaktan eğitim olduğu, teyit bilgisinin olumsuz olduğu, YÖK tarafından tanınmayan eğitim kurumu olduğu, yönetmelik gereği öğreniminin en az yüzde 70'ini tanınan bir kurumdan almadığı, yurt dışı yükseköğretim kurumunun FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu, yatay geçiş şartlarını sağlamadan geçiş yaptığı gibi nedenlerden dolayı reddedilebiliyor."

Editör: Mustafa Emir Emir