ASİM (Adana Sivil İnisiyatif Meclisi)'in aylık olağan toplantısına katılan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yeni eğitim müfredatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın selamlama ve bilgilendirme konuşmasıyla başlayan toplantının gündem maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" oldu.

Tevke, "Yeni müfredatta, dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, hazırlanan yeni öğretim programlarına temel oluşturdu. Bu bağlamda, yeni öğretim programlarının mevcut programlardan farklılaşan pek çok yönü bulunuyor." dedi.

"Bütüncül eğitim yaklaşımı modeli benimsendi"

Yeni müfredatın, özgün bir eğitim içeriğine sahip olduğunu ifade eden Tevke, "Yeni modeliyle millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor. MEB, müfredat çalışmaları ile beceri odaklı yaklaşımı benimserken, bu yaklaşımda sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirliyor. Yeni müfredatta, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi. Bu yaklaşımın merkeze aldığı konular ise, "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma", "karakter gelişimini sağlama" olarak sıralandık." şeklinde konuştu.

"Yetkin ve erdemli insanı önceleyen öğrenci profili, yeni müfredatta ana merkeze alındı"

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tanımladık' diyen Tevke, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni müfredat ile ilk kez yeni bir öğrenci profili tanımı da yapıldı. Buna göre müfredatın hedeflediği öğrenci, "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımladık. Yetkin ve erdemli insanı önceleyen öğrenci profili, yeni müfredatta ana merkeze alındı. Sadece akademik başarılara odaklanmanın doğru olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verdik. Ayrıca Yetkin ve erdemli insan, ruh ve beden bütünlüğü, bilgi ve bilgelik, geçmişten geleceğe eğitim prensibi, değerler, ahlaki bilinç ve estetik bakış açısına sahip olma prensipleri üzerinden tasarlandı. Yetkin ve erdemli öğrenci profilinin ancak çok yönlü bir gelişim ile ortaya çıkabileceğinden yola çıkılan müfredatta, öğrencilerin hem kendisi hem de toplum için daha sağlıklı ve dengeli bir insan olması, çok yönlü bir bilgi ve düşünme yelpazesi geliştirmesi hedeflendi." ifadelerini kullandı.

Eğitim sürecinin anlık başarılarıyla değil, süreç olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapan Tevke, son olarak şunları ifade etti:

"Yeni müfredatta ayrıca ilk kez "Erdem-Değer-Eylem Modeli" de yer aldı. Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan bu modelde "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" üst değerler olarak ele alındı. Ayrıca duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, aile bütünlüğü, özgürlük değerlerinin programlar içinde işlenmesiyle içsel ahenge sahip "huzurlu insan", "huzurlu aile ve toplum", "yaşanabilir çevre" hedefleniyor."

Tevke "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredatının tanıtımının ardından STK Başkanlarının sorularını cevapladı.

Program ASİM Başkanı Mahmut Eraslan'ın teşekkür konuşması ve hatıra fotoğrafı ile son buldu. (İLKHA)

Kaynak: ilkha