Mesajında İslam'ın öncülük ettiği vakıf kültürünün, İslam medeniyetinin insanlığın tarih yolculuğunda, iftihar örneklerinden olmaya devam ettiğini belirten Peygamber Sevdalıları, "Kur’an’ın, 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.' (Âl-i İmrân, 92) gibi ayetlerin yanında Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem), 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' (Buhârî), gibi nice hadisleri Müslümanlar için vakıf anlayışına kaynaklık eder." ifadelerine yer verdi.

"İslam’ın insan modelindeki insan, maddiyatın kölesi olmaması gerektiğinin bilincindedir"

İslam'ın, insanlığın önüne 'iyi insan modeli' çıkardığı belirtilen mesajda, "İslam’ın insan modelindeki insan; dünyada varlık gayesinin zevkçilik olmadığının, imkânları ölçüsünde umut kervanında iyilik yolculuğunda pay sahibi olması gerektiğinin, çalışıp üretmenin şart olduğunun ama maddiyatın kölesi olmaması gerektiğinin bilincindedir.

Küreselleşen dünyada yaygınlaşan zevkçilik, sekülerizm, menfaatçilik-pragmatizm gibi akımlar; insanlığın dünyada huzurdan yoksunlaşmasına, çekişmelerin artmasına, iyiliklerin hor görülmesine ve kötülüklerin çoğalmasına hizmet etmektedir. Bu durum karşımıza, 'maddeci, dünyacı insan tipi'ni çıkarmaktadır. Oysa dünyanın ahiretin tarlası olduğunun farkında olan insanlar; her alanda olduğu gibi iktisadi alanda da 'aldatan bizden değildir' inancıyla davranır. Yola azıksız çıkanın ahirinin berbat olacağını bilir." denildi.

"İnsan modeline öncelik verilmeli"

İslam'ın insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve sosyal adaleti savunduğuna dikkat çekilen mesajda, "Bunun için; hedeflenen insan modeline öncelik verilmesi, değerler eğitimine ağırlık verilmesi ve pratik uygulaması, devlet yönetiminin bu alanı ihmal etmemesi, insanları kötülüklere veya bencilliğe sürükleyen araçların önlenmesi, iyiliklerin özendirilmesi ve değerli olanın değerlenmesine destek olunması gerekmektedir. Aksi halde bencil, gamsız, ailesine ve toplumuna lakayt ve zarar veren bir nesil ve kitle gerçekliğini artarak yaşayacağız. Ailevi ve toplumsal sorunları artmış bir gerçeklikle psikolojik-sosyolojik buhranlı bir aile ve toplum süreci içinde olacağız." ifadesi kullanıldı.

"Vakıflar, İslam’ın iyi insan modelinin somutlaşmış örneklerindendir"

Dürüst ve bilinçli Müslüman'ın, 'merhametli, hayırlı insan' olduğuna vurgu yapılan mesajın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Vakıflar dünden günümüze bu merhametli, hayırlı insanların bir göstergesidir. Bu bağlamda vakıflar, İslam’ın iyi insan modelinin somutlaşmış örneklerindendir. Hülasa; Allah, 'iyilik ve (yasaklardan, kötülüklerden) sakınma üzerinde yardımlaşın…' (Maide, 2.) diye emreder. Bu manada İslam ancak iyilikleri gösterir, kötülükten sakındırır. Vakıf kültürü de sergilenmesi gereken merhametin, iyiliğin ete kemiğe bürünmesidir. Kitle iletişim ve etkileşim araçları ile yaygınlaşan, böyle olmasını isteyen odakların türettiği tatminsiz dünya çıkmazının dünyacılığı karşısında makul gerçeklik, gereklilik, üreten-veren el olup cimrilik etmeyen iktisadi anlayış insanlığın akıbeti için zorunluluktur. Bu vesileyle; 8-14 Mayıs günlerinde idrak edilen 'Vakıflar Haftası'nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." (İLKHA)

Kaynak: ilkha