Bingöl Jeotermal Kaynaklarının etraflıca ele alınıp değerlendirildiği toplantıda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları ile Prof. Dr. Alper Baba birer sunum yaptı.

Sunumlarda; Türkiye'nin Jeotermal Kaynakları haritası, Jeotermal Kaynakların önemi, çıkarılması, ekonomiye katkıları ve kullanım alanlarına yönelik katılımcılara bilgi paylaşıldı.

"Jeotermal Kaynakların Önemi ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri" konulu sunumunda Prof. Baba, Türkiye'nin Jeotermal alanda çok zengin kaynaklara sahip olduğunu belirterek, dünyada ve Türkiye'de jeotermal enerjinin önemi ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Gün geçtikçe jeotermal kaynaklarının önem kazandığını ifade eden Prof. Baba, "Gelecek projeleri olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde büyük yatırımlar yapmakta. Türkiye şu an jeotermal alanda yenilenebilir enerji kullanımı için güzel projelere imza atmakta. Ülkelerin fosil yakıt ve nükleer enerji üretimini bırakarak yenilenebilir enerjiye geçmesi büyük bir atılımdır" diye konuştu.

Bingöl'ün jeotermal kaynakları konusunda da bilgi paylaşımında bulunan Prof. Baba, Bingöl'ün jeotermal kuyu bakımından zengin bir konumda olduğunu belirterek, Bingöl bölgesinde seracılık, termal turizm, ısıtma ve soğutma yapılabileceğini ifade etti.

Yaptığı değerlendirme konuşmasında Vali Usta ise şunları söyledi:

"Jeotermal kaynaklar açısından son derece zengin bir coğrafyaya sahibiz. İlimizin jeotermal potansiyelinin güçlü projelerle etkin bir şekilde kullanılması, turizm ve ekonomi açısından daha aktif ve katma değer sağlayan birer parametreye dönüştürülmesi gerekiyor. Veriler ve öneriler doğrultusunda çalışacağız. Bugün temiz enerji kaynaklarının dünya literatüründeki yeri herkesçe malum. Herkesin hassasiyet gösterdiği şey; temiz enerji kaynaklarıdır. Bizler de Bingöl olarak, bölgede kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz. Bu konuda kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları el birliği ile bu yönde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." dedi. (İLKHA)

Kaynak: ilkha