İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Adağın kıymetini vermek caiz midir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Nezir/adak; bir Müslümanın farz veya vâcip olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi, Allah'a söz vererek kendisine vacip kılmasıdır. Fakihlerin çoğunluğuna göre adağın kıymetini vermek caiz değildir; nezredilen şeyin bizzat kendisini yapmak gerekir. Hanefî mezhebine göre zekât ve fıtır sadakası gibi farz/vacip olan bazı ibadetlerin kıymetini yani kendi cinsinin dışındaki bir malı vermek caizdir. Nezirde ise şöyle bir ayrıntı vardır: Hayvanla ilgili bir adakta bulunan kimse hayvanı kesmeyi değil de birine hediye veya sadaka olarak vermeyi nezretmişse bunun kıymetini verebilir. Ancak hayvanı kesmeyi nezretmişse kıymetini veremez. Bayramda kurban olacak hayvanın kıymetini vermek nasıl caiz değilse aynı durum kesilmesi nezredilen hayvan için de geçerlidir (İbn Âbidîn, Hâşiye, III, 250). Yapılan adak kurbanı parasını Filistin başta olmak üzere islam dünyasının çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslümanlara göndermekle nezir yerine gelmiş olmaz. Ancak kurban vekalet yoluyla orada kesilirse gönderilmesinde herhangi bir sakınca yoktur." (İLKHA)

Kaynak: ilkha