AB'nin kabul ettiği yeni kurallar, sığınma ve göç yönetimine ilişkin tüm Avrupa çerçevesini reforme edecek on yeni yasal düzenlemeden oluşuyor.

Düzenlemeler, güncellenmiş Eurodac veri tabanına ilişkin kuralları ve tarama, iltica prosedürü, dönüş sınırı prosedürü ve iltica ve göç yönetimine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yeniden yerleştirme, kriz, kalifikasyon ve kabul koşullarını içeriyor.

Söz konusu düzenleme, sığınma başvurusundan hangi AB ülkesinin sorumlu olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak, AB ülkeleri arasında sorumluluğun daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak ve uluslararası koruma başvurularına ilişkin kararların adil ve verimli bir şekilde alınmasını sağlayacak. Metinler aynı zamanda iki yıllık bir AB yeniden yerleştirme ve insani yardım planı da öneriyor ve AB ülkelerinin insanları AB genelinde yeniden yerleştirmesine yardımcı oluyor.

AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, "Avrupa Birliği, düzensiz göçün temel nedenleriyle mücadele etmek için üçüncü ülkelerle yakın işbirliğini de sürdürecek." dedi.

Bu arada yeni kuralların, göçmenlerin aylarca kabul merkezlerinde tutulmasının yolunu açabileceği, mülteci hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline neden olabileceği yönünde endişeler barındırdığı için uluslararası insan hakları kuruluşların eleştirilerine maruz kalıyor. (İLKHA)

Kaynak: ilkha