Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2022 yılında lisans öğrencileri için bin 50 lira olan aylık burs miktarında 500 lira artış yapıldı, 1550 liraya yükseltildi. Lisansüstü öğrenciler için ise 2 bin 100 liradan 3 bin 100 liraya çıkarıldı.

Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dahil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi bursu ödeniyor. Millî Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından ortak hazırlanan tebliğin bursla ilgili hükümleri Resmi Gazete'nin yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geçerli olacak.