Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre 109 üniversitenin 898 programı 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda TYÇ Logosu kullanılacak.

TYÇ Logosuna sahip programlar böylece bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak.

Türkiye’de 109 üniversitenin 894’ü lisans ve 4’ü önlisans olmak üzere toplam 898 programı 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilk defa Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu kullanacak.

Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanım hakkı veriliyor.

Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer alması gerekiyor.

YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş yükseköğretim programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TYÇ Kurulu gündemine alınması için MYK’ya iletiliyor ve TYÇ Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan yükseköğretim programları mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanım hakkına sahip oluyor.

Mezuniyet belgesinde TYÇ Logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getiriyor. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkânları artıyor.

Ayrıca TYÇ Logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlıyor.

Mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanım hakkına sahip üniversiteler ve programa YÖK'ün internet sayfasında ulaşılabiliyor. (İLKHA)

Kaynak: ilkha