İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Yanlışlıkla öldürmek mirasa engel midir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Âlimler, miras bırakanı kasıtlı olarak öldüren kimsenin mirastan pay almayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Zira Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: Katil mirasçı olamaz. (Tirmizi, Ferâiz, 16, 2192). Şafiî mezhebine göre; her türlü öldürme çeşidi miras almaya manidir. Ayrıca öldüren kişinin mükellef olup olmaması arasında bir fark yoktur (İbnu’n-Nakîb, Umdetü’s-Sâlik, s. 302-303). Hanefîlere göre ise; kasıt dışı ördürme veya çocuk ve deli gibi mükellef olmayanların öldürmesi miras almaya engel değildir (Mevsilî, el-İhtiyâr, III, 479-480)." (İLKHA)

Kaynak: ilkha