Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran 2024 tarihli 95'inci Birleşimi'nde karar verildi.

Aralarında vergi paketi, 9. Yargı paketi, kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yasa tekliflerinin tamamlanmasının ardından temmuz ayı sonunda Meclis'in tatile girmesi öngörülüyor.

Sokak köpekleri, yeni vergi ihdasını içeren düzenlemeler, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin Meclis tatile girmeden gündeme gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. (İLKHA)

Kaynak: ilkha