White Sands, New Mexico'daki bu antik izlerin yaşı, 2021'de şüpheyle ortaya çıktı .Şimdi, 2021'deki bilim insanlarının bazılarının da yer aldığı yeni bir ekip, daha titiz bir tarihleme gerçekleştirerek tartışmalı sonucu doğruladı.

Ayak izlerinin en az 21 bin 500 yıllık olduğu açıklandı.21 bin ila 23 bin yıl öncesine tarihlenen ayak izlerini tespit eden orijinal tarihleme , fosilleşmiş baskılarda gömülü olarak bulunan Ruppia cirrhosa (spiral hendek otu) adı verilen bir su bitkisinin tohumlarının radyokarbon tarihlemesine dayanıyordu.

Araştırmayı yöneten ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) Jeolog Kathleen Springer , "Orijinal yaşlarımıza ve güçlü jeolojik, hidrolojik ve stratigrafik kanıtlara güveniyorduk, ancak bağımsız kronolojik kontrolün kritik öneme sahip olduğunu biliyorduk" dedi."

Güçlü jeolojik, hidrolojik ve stratigrafik kanıtlarla birleşen yeni çağlarımız, son Buzul Maksimum döneminde Kuzey Amerika'da insanların var olduğu sonucunu açıkça destekliyor"Araştırma Science dergisinde yayınlandı .