Klinik Psikolog Burcu Amrağ konu hakkında bilgiler verdi.

Kekemelik, konuşurken sözcüklerin, hecelerin veya seslerin tekrarlanması şeklinde ortaya çıkabilir.  Kekemelik, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar, ancak yetişkinlikte de gelişir. Belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda stres altında veya duygusal olarak zorlandıklarında daha belirgin hale gelir. Kekemelik, birçok faktörün bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Genetik faktörler, beyin işlevleri ve dil gelişimi, duygusal stres, konuşma motor kontrolü gibi çeşitli nedenler kekemeliğe katkıda bulunur.

Kekemelik tedavi edilebilir bir durumdur. Konuşma terapisi (dil ve konuşma terapistleriyle çalışma), psikolojik destek, rahatlama teknikleri, ses egzersizleri ve konuşma becerilerini geliştirme gibi yöntemler kullanılabilir.  

Kekemelik, konuşma akıcılığını etkileyen ve tekrarlamalar, takılmalar veya konuşmada ani duraklamalarla karakterize olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik, cinsiyet, yaş veya coğrafi bölgelere bağlı olarak herkesi etkiler. Genellikle, kekemelik belirli bir cinsiyete özgü değildir, fakat erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla görülebileceği düşünülür. 

Bu durumun birkaç nedeni olabilir:

Toplumsal Faktörler: Bazı kültürlerde veya toplumlarda, erkeklerden beklenen konuşma tarzı veya iletişim biçimi farklı olur. Bu durum, erkeklerin daha fazla kekemelik belirtileri gösterme olasılığını arttırır.

Genetik ve Biyolojik Faktörler: Bazı araştırmalar, kekemeliğin genetik faktörlerden kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. Bu durumda, belirli genetik yapılar veya beyin işleyişi, erkeklerde kekemeliğin daha sık görülmesine neden olur.

Stres ve Baskı: Erkeklerde, sosyal beklentiler veya baskılar daha fazla olur. Bu durum, stres veya baskı altında olan kişilerde kekemelik belirtilerinin artmasına neden olur.

Kekemelik, tedavi edilebilir bir durumdur ve konuşma terapisi gibi yöntemlerle yönetilebilir. Önemli olan, kekemelik gibi konuşma bozukluklarının kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini anlamak ve bu konuda destek sağlamaktır. (İLKHA) 

Kaynak: ilkha