EKK toplantısının ardından yapılan açıklamada, cari açığın önemli ölçüde azaldığına, rezervlerin güçlendiğine ve ülke risk priminde önemli gerileme yaşandığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan EKK, sonrası yapılan açıklamada, ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan EKK'nin 2024 yılı beşinci toplantısının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Ekonomi programının ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde edilen kazanımların, doğru yolda ilerlendiğini gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyretmiştir. Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır."

Açıklamada, kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamanın temel öncelik olduğu bildirildi.

Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başlayacağı ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir. On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz."

Toplantıda Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik yürütülen çalışmaların istişare edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelini artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ndeki (YTAK) durum değerlendirildi. Aktif sanayi politikalarının önemli bir bileşeni olan YTAK süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. İstihdam teşviklerine yönelik etki analizi çalışması kurul üyeleriyle paylaşıldı. Gelecek dönemde teşviklerin gözden geçirilerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen 'Dijital Türk Lirası Projesi' ile bankalara verilmesi öngörülen 'Toplumsal Yatırım Notu' çalışmalarında gelinen son durum da gözden geçirildi." (İLKHA)

Kaynak: ilkha