Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17.02.2023 tarihinde yetki aşımı ile verdiği uzaktan eğitim kararına ilişkin, Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle 1 Mart 2023 tarihinde dava açtı.İSTANBUL (İGFA) - ÇYDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ulusça yaşadığımız depremin yıkıcı sonuçlarını azaltmak ve depremzede yurttaşların öğrenci yurtlarında barınmalarını sağlamak amacıyla etkileri tam değerlendirilmeden, üzerinde çok düşünülmeden, gerekli plan ve program yapılmadan, eğitim bilimcilerin olumsuz görüşüne rağmen verilen YÖK tarafından alınan bu karar geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin eğitim hakkına tam anlamıyla kavuşmasına engel olacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre yükseköğretimin amaçları arasında bulunan “öğrencileri ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,” iken; devletin depremzede yurttaşlarını barındırma gereksinimini üniversite öğreniminden kısıtlamaya gidilerek gerçekleştirme fikri kamu yararı yönünden değerlendirilmelidir. "