ZİKİR GAFLETE PERDE OLUR

Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurmuştu:

Size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükseltenini ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten, düşmanlarınızı muharebe meydanlarında öldürmekten ve şehit olmanızdan daha hayırlı amelleri haber vereyim mi? Ashabı kiramlar ver Ya Resul Allah! Dediler. Peygamberimizde: Allah’ın zikridir diye cevap verdi.

Yahya biz muaz r.a şöyle demiştir: Ey cahiller ve gafiller! Eğer siz Allah’u Zülcelal’in zikrini yaptığınız zaman, levhi mahfuzdaki kalemin sesini bir işitseydiniz, aşk ve muhabbetten uçardınız.

Allah’ın zikri, insan için kurtuluştur. İnsanı Allah’ın azabından, zikrinden daha fazla kurtaran bir şey yoktur.

İnsan Allah’u Zülcelal’in  zikrini asla terk etmemelidir. Allah’u Zülcelal’in zikrini terk etmek, çok büyük bir afettir. Allah’u Zülcelal kendisini zikretmeyenleri kötüleyerek Taha suresi 124-126.  ayeti kerimelerde şöyle buyurmuştur.

“Kim de beni zikretmekten yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet gününde kör olarak hasredeceğiz. O zaman Rabbim Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görür idim der. Allah’u Zülcelal buyurur ki İşte böyle; çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun.

YORUM EKLE