Sen Rabbi'ne kul ol, Yar'inde Allah' tır. Yardımcın da Allah'tır