Nefs-in oyunlarına boyun eğme!

Allah’u Zülcelal’in rızasını arayan kimsenin görevi, nefsini terbiye etmek suretiyle ıslah etmeye çakışmaktır.

            Bazı Müslümanlar: “Allah’u Zülcelal Gafur’ur Rahimdir, nasıl olsa bizi affeder.” Diyerek aldanırlar ve görevlerini yerine getirmezler. Oysa Allah’u Zülcelal Hicr suresi 99. Ayeti kerimede diyor ki: “Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”

            Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığına göre, insan son nefesini verinceye kadar, nefsi ile mücadele etmeli ve Allah’u Zülcelal’in emir ve nehiylerini yerine getirmek için gayret göstermelidir.

            Her ne kadar ümit etmek güzel bir hal ise de, hiçbir şey yapmadan sadece ümit etmek çok yanlıştır. Çünkü Allah’u Zülcelal Necm suresi;39. Ayeti kerimede “İnsan için çalışıp kazandığından başka bir şey yoktur.” Buyurmuştur.

            Akıllı kimse, nefsini hakir görüp ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz kimseyse, nefsinin arzu ve isteklerine uyan sonra da Allah’u Zülcelal’in Rahmetini uman kimsedir.

            Maalesef kendimize çok yabancıyız. Halbuki Allah’u Zülcelal bize herşeyi inceden , inceye bildirmiştir.  Biraz Allah’u Zülcelal’e yaklaşmanın yollarını aramamız lazımdır. Buda ancak nefsimizi tanımakla mümkündür. Onun için daima bir nöbetçi gibi nefsimizi gözetmemiz lazımdır.

            Hz Ali Radıyallahu anh demiştir ki: “ Ben daima bir bekçi gibi nefsimi bekliyordum. Nasıl bir koyun sürüsü aç olduğunda, çevrede bulunan yeşilliklere yönelirse, benim nefsimde günahlara meyledip yönelip korkusuyla, onun başında nöbetçi gibi bekliyorum.”

            Evet sevgili kardeşlerim onun bu sözü bizim için güzel bir ilaçtır. Onlar Allah’u Zülcelal’in emir ve nehiylerini ince ince yerine getirdikleri halde böyle davranıyorlardı.

            Onlar böyle yaptıkları halde, bizim hiçbir şey yapmadan, sürekli olarak nefsin arzu ve isteklerinin peşinden gidip, sonra da Allah’u Zülcelal’in cennetini istememiz çok büyük bir hatadır. Her kim nefsini sever, onunla mücadele etmez ve ona güvenirse, bu o kimsenin dinini bilmediğinin, nefsinin ne kadar büyük bir düşman olduğunun farkında olmamasının alametidir. Onun içindir ki; Allah’u Zülcelal Yunus suresi 13. Ayeti kerimede

“O mü’minlerin çoğu nefsin günahlara meyilli olarak yaratıldığını bilmiyorlar” diye bizlere haber vermektedir.

            Bu ayeti kerimeden de anladığımız üzere, nefsimizin bize düşman olduğunu, şayet onunla mücadele etmezsek, bizi doğruca ateşe götüreceğini bilmemiz lazımdır.

            Bu dünya da Allah’u Zülcelal’in emir ve behiylerini terkedip, uyarılarına rağmen, hesap gününü unutarak nefslerinin arzularına uyup, Allah’u Zülcelal’in dosdoğru ve saadete götüren yolundan ayrılanlara, kıyamet gününde büyük ve çetin bir azap vardır. Allah’u Zülcelal nefsimize uymamamız ve ölünceye kadar nefsimizle mücadele edip, onu terbiye etmemiz için bizleri açık bir şekilde uyarmaktadır kardeşlerim.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sefa akkaya
Sefa akkaya - 7 ay Önce

Çok güzel olmnş

Mehmet ÖZKEKİK
Mehmet ÖZKEKİK - 6 ay Önce

Ömer hocam emeğinize yüreğinize sağlık severek takip ediyoruz