banner54

Ayet el-Kürsi’nin Fazileti

banner95
Ayet el-Kürsi’nin Fazileti
banner112

Hz. Ali radıyallahu anh Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellemden şöyle rivayet etmiştir: 

“Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-Kürsî’dir. Bunu kim okursa, Allah o anda bir melek gönderir, ertesi güne kadar iyiliklerini yazar ve günahlarını siler. Bu âyet, bir evde okunsun da şeytanlar onu otuz gün bırakmasın, bu olmaz ve kırk gün ona sihirbaz kadın da, sihirbaz erkek de giremez, ey Ali! Bunu evlâdına, âilene ve komşularına öğret, bundan büyük bir âyet nâzil olmadı.” (Ahmed bin Hanbel, V/142, 178)

İnsanlar çeşitli sıkıntıları ve ihtiyaçları için dualar okurlar. Bilhassa şeytanın şerrinden korunmak için hangi duanın daha faziletli olduğunu araştırırlar. Aslında Allah katında en makbul dua, namazdan sonra devamlı okuduğumuz Ayet el Kürsidir. 

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurmuştur ki:

“Kur’an’ın en fazîletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l-Kürsî’dir. Bu âyet, bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 2)

Ayet el- Kürsi; Bakara Suresinin 255. Ayetidir. 

Meali: 

“Râhman ve Rahim (olan) Allah’ın Adıyla.

Kendisinden başka ilah olmayan Allah, Hay ve kayyumdur (Hayat sahibi, diridir. Bütün alemleri ayakta tutan odur.)O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat edecek yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. Hiç kimse O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemez. Kürsisi (hakimiyeti) semaları ve yeri içine alır. Onların muhafazası Allah'a güç gelmez. O, pek yüksek ve büyüktür.” 

Ayet el Kürsi, Allah'ın birliği, yüceliği, hakimiyetinin her şeyi kapsadığı gibi pek yüksek hakikatlerden haber verdiği için böyle yüce bir ayettir. Birçok alimlerin görüşüne göre, bu ayet-i kerimenin içinde İsm-i Âzam yani (Allah’ın en yüce ismi) geçmektedir. Bu isimlerin “el-Hayy, el Kayyum,” esması olduğunu söyleyen âlimler vardır. 

İsm-i Azam Allah'ın en yüce ismidir ve “Kim o isimle dua ederse duası kabul olunur,” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23;)diye bildirilmiştir. 

Bir adam Peygamber aleyhisselatu vesselamın yanında şöyle dua etmiştir: 

“Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyumsun (kâinatı ayakta tutan hayat sahibisin) Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!” 

Bu duayı işiten Resulullah sallallahu aleyhi vesellem sordu: “Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz?” “Allah ve Resulü daha iyi bilir?” diye cevap verdiler. Resulullah şöyle devam etti: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki, o, Allah’a, İsm-i A’zâm’ı ile dua etti. O İsm-i A’zâm ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir.” (Ebû Dâvud, Salât, 368)

Kötülüklerden Korunmak İçin

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Ebu Hureyre radıyallahu anh’a şu tavsiyede bulunmuştur:

“Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsi'yi oku, Allah tarafından senin için (sabaha kadar)sürekli yanında kalan bir koruma verilir ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz.” (Buharî, Fezailu’l-Kur’an, 10).

Bazı alimler, bir kişinin “sağına soluna, önüne arkasına, üstüne altına ve bir de kendisine olmak üzere yedi adet Ayet el Kürsi okuyup üflerse, her yönden gelecek tehlikelere karşı tam muhafaza olacağını bildirmiştir.

Bir evde devamlı olarak ayet-el kürsi okunursa o evin muhafaza altında olacağı, hatta komşulara da faydasının olacağı bildirilmiştir.

Ebû Eyyûb radıyallahu anh bir gece hurma deposunda bekçilik yaparken hırsızlık yapan birini yakaladı. İnsan kılığına giren o mahluk, yalvarıp yakarıp bir daha gelmeyeceğine söz vererek Ebu Eyyub’un elinden kurtuldu. Peygamber “O yalancıdır,” dedi. 

Gerçekten de o yeniden geldi. Ebu Eyyub radıyallahu anh onu tekrar yakaladı ve yine söz verip kurtuldu. Ama sonra yine sözünde durmadı. Üçüncü seferinde yakalayınca: 

Beni bırakırsan, sana bir şey öğreteceğim, Âyetü’l-Kürsî’yi evinde oku. O takdirde sana ne şeytan, ne başkası yaklaşabilir.” Dedi. 

Ebu Eyyub radıyallahu anh olup biteni anlatınca Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem 

“O yalancıdır ama bu söylediği doğrudur,” diye tasdik etti. (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an 3,)

Ayet- el Kürsi’yi her namazdan sonra okumanın menfaati çok büyüktür. 

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 

“Kim ki her farz namazının arkasında Âyetü’l-Kürsî’yi okursa, onun Cennet’e gitmesine ancak ölmemesi mani olur. (Yani ölürse hemen Cennet’e gider).” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458, No.2395)

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 14:25
YORUM EKLE
banner60
SIRADAKİ HABER