Ahlakı Kur-an olan her zaman kazanır

Daima insanlarla beraber oturup kaktığımız için ahlakımıza çok dikkat etmemiz lazımdır. İnsanların hepsi aynı değildir. O yüzden, güzel ahlakla davranana güzel ahlakla karşılık veriyorsak, aynı şekilde kötü ahlakla davranana da güzel ahlakla karşılık vermemiz lazımdır. Çünkü Allah’u Zülcelal bu hasleti sevmiş ve emretmiştir. Bize düşen görevde Allah’u Zülcelal’in emrini yerine getirmek olacaktır. Bu konu ile ilgili Allah’u Zülcelal fussilat suresi:34-36. Ayeti kerimelerde diyor ki:

“İyilikle kötülük bir değildir. O halde kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.”

            “Kötülüğü en güzel şekilde önle.” Ayeti kerimesi, iyiliğin güzel akıbetini beyan etmektedir. Burada denmiş oluyor ki, bazı düşmanların tarafından karşılaşmış olduğun bir kötülüğü en güzel olan iyilikle savuştur. Çünkü kötülük yapana iyilik etmek, onu bağışlamaktan daha güzeldir.

            “O zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse. Sanki candan bir dost olur.” Bu ayeti kerime, kötülüğü iyilikle savuşturmanın sonucunu beyan etmektedir. Buna göre, burada denmiş oluyor ki, eğer böyle yaparsan, karşına dikilen düşmanın sana şefkatle yaklaşan dostun gibi olur.

            Burada, Allah’u Zülcelal güzel ahlakın kötü ahlakla bir olmadığını anlatıyor. Rabbimiz  Bizlere kötü ahlakı bırakıp güzel ahlak sahibi olmamızı emrediyor. Bu şekilde olursak hem kendimize hem de çevremize menfaatli  bir insan oluruz. Ahlakın en güzeli hilim sahibi olmaktır.çünkü ancak bu sayede düşman dost, uzak yakın olur. Kişi gazabını hilmi ile savuşturur. Zulmü bağışlayarak, kötülüğüde keremiyle önlerse bu takdirde karşısındaki düşmanını kazanır.

            Demek ki bir kimse karşısındakine iyilikle mukabele etse ve karşısındaki düzelmezse, yine bende hata var, bu ayeti kerimenin hükmünü yerine getirememişim diye düşünmelidir. Ve iyilikle mukabele etmeye devam etmelidir.

            Bu özelliğe ve bu ahlaka bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele etmeye, sabırlı olan kimseler kavuşturulur. Çünkü bu mukabele huyu ve özelliği, insanı intikamdan alıkoyar.

            Kısaca ifade etmek gerekirse Allah’u Zülcelal’in zikriyle nefsimizi temizleyerek hem Rabbimize hakiki bir kul hem de çevremize faydalı bir insan olmalıyız. Bu şekilde yaparak asli vazifemizi yerine getirmiş olacağız bu keyif değil mecburiyettir. Ne Dünya’ya nede şeytanın vesveselerine uyarak bizleri kötülüklere sürüklemelerine izin vermemeliyiz.

YORUM EKLE